Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC. Dirprwyodd David Melding AC ar ei rhan.

1.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Rhun ap Iorwerth yn Gadeirydd dros dro am gyfnod y cyfarfod ar 7 Mehefin 2018.

 

 

 

 

(09.30 - 10.15)

7.

Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â'r Samariaid

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru

Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu

Susan Francis, Swyddog Prosiect Samariaid Cymoedd De Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Samariaid Cymru.

 

(10.20 - 11.05)

2.

Atal hunanladdiad: Tystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

Yr Athro Keith Lloyd, Cadeirydd, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

 

Papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Keith Lloyd, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru.

 

(11.10 - 11.55)

3.

Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â fforymau hunanladdiad aml-asiantaeth rhanbarthol

Dr Gwenllian Parry, Cadeirydd, Gweithgor Hunanladdiad a Hunan-niweidio Gogledd Cymru

Avril Bracey, Cadeirydd, Fforwm Rhanbarthol Canolbarth a De-orllewin Cymru

 

Papur 3 – Gweithgor Hunanladdiad a Hunan-niweidio Gogledd Cymru

Papur 4 – Grŵp Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o'r fforymau hunanladdiad aml-asiantaeth.

 

(11.55 - 12.40)

4.

Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda Survivors of Bereavement by Suicide (SOBS)

Angela Samata, Llysgennad SOBS

 

Rhaglen ddogfen y BBC 'Life After Suicide'

 

 

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Angela Samata, Llysgennad Survivors of Bereavement by Suicide (SOBS).

 

(12.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(12.40 - 12.50)

6.

Atal hunanladdiad: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu