Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

10.

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 658KB) Gweld fel HTML (403KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 

(09.30 - 10.15)

2.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 4 – Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Michaela Morris, Rheolwr Gwella Gwasanaethau Iechyd Meddwl, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhiannon Davies

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

(10.20 - 11.05)

3.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 5 - Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Victor Aziz, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dr Jane Fenton-May, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 

(11.15 - 11.45)

4.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 6 - y Coleg Nyrsio Brenhinol

Alison Davies, Cyfarwyddwr Cyswllt Ymarfer Proffesiynol, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Helen Bennett, Nyrs Iechyd Meddwl ac Ymgynghorydd Iechyd Meddwl, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Nyrsys.

 

(11.50 - 12.35)

5.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 7 - y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mair Davies, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Wendy Davies, Fferyllydd Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl, Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Steve Simmonds, Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Sam Fisher, Fferylliaeth Gymunedol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Fferylliaeth Gymunedol Cymru.

5.2 Cytunodd y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Fferyllfa Gymunedol Cymru i ddarparu tystiolaeth ychwanegol.

 

(13.15 - 13.45)

6.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 8 – Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dr Ian James, Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dr Carolien Lamers, Cymdeithas Seicolegol Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Seicolegol Prydain.

 

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Ymchwiliad ar y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – nodyn ar y sesiwn a gynhaliwyd ar 21 Medi 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1a Nododd y Pwyllgor nodyn y sesiwn breifat ar 21 Medi 2017.

 

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

8.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(13.45 - 14.00)

9.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod eitemau 2, 3, 4, 5 a 6 o'r cyfarfod.

 

(14.00 - 15.00)

10.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio ystyried yr adroddiad drafft tan ei gyfarfod ar 11 Hydref 2017.