Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Catherine Hunt 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/10/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1. Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

1.2. Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, nododd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

1.3 Nododd y Cadeirydd, os bydd yn gadael y cyfarfod heb rybudd am unrhyw reswm, fod y Pwyllgor wedi cytuno y bydd Dawn Bowden AS yn dod yn Gadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

 

(10.00-16.00)

2.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – trafodion Cyfnod 2

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Bydd y dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 16 Gorffennaf 2020, o dan Reol Sefydlog 26.21, y bydd trefn yr ystyriaeth o ran trafodion Cyfnod 2 fel a ganlyn:

 

Adrannau 2 i 30; Atodlen 2; Adran 1; Adrannau 31 i 44; Atodlen 3; Adrannau 46 i 56; Atodlen 4; Adran 57; Adran 45; Adran 59; Atodlen 5; Adrannau 60 i 63; Atodlen 6; Adran 64; Atodlen 7; Adrannau 65 i 69; Atodlen 8; Adrannau 70 i 72; Adran 58; Adrannau 73 i 114; Atodlen 9; Adrannau 115 i 135; Atodlen 10; Adran 136; Atodlen 11; Adran 137; Atodlen 1; Adrannau 138 i 158; Atodlen 12; Adrannau 159 i 161; Atodlen 13; Adrannau 162 i 172; Teitl Hir.

 

Papur 1 – Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Papur 2 – Grwpio gwelliannau 

 

 

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 228 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 228.

 

Gwelliant 157 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 157.

 

Gwelliant 158 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 158.

 

Gwelliant 229 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 229.

 

Gwelliant 3 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 3.

 

Gwelliant 4 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Gwelliant 230 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 230.

 

Gwelliant 159 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 159.

 

Gwelliant 5 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 5.

 

Gwelliant 6 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 6.

 

Gwelliant 257 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 257.

 

Gwelliant 160 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 160.

 

Gwelliant 161 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 161.

 

Gwelliant 258 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 258.

 

Gwelliant 259 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 259.

 

Gwelliant 162 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 162.

 

Gwelliant 260 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 260.

 

Gwelliant 163 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 163.

 

Gwelliant 164 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 164.

 

Gwelliant 165 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 165.

 

Gwelliant 166 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 166.

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

Derbyniwyd gwelliant 8 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 167 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 167.

 

Gwelliant 261 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 261.

 

Gwelliant 231 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Caroline Jones

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 231.

 

Gwelliant 168 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 168.

 

Gwelliant 262 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 262.

 

Gwelliant 92 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Caroline Jones 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 92.

 

Gwelliant 93 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

Caroline Jones 

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 93.

 

Gwelliant 9 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 169 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 169.

 

Gwelliant 10 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 170 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 170.

 

Gwelliant 263 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 263.

 

Gwelliant 11 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

 Caroline Jones 

 

Derbyniwyd gwelliant 11.

 

Gwelliant 12 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

 Caroline Jones 

 

Derbyniwyd gwelliant 12.

 

Gwelliant 13 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

 Caroline Jones 

 

Derbyniwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 14 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

 Caroline Jones 

 

Derbyniwyd gwelliant 14.

 

Gwelliant 264 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Caroline Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 264.

 

Gwelliant 232 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 232.

 

Gwelliant 171 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 171.

 

Gwelliant 172 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 172.

 

Gwelliant 173 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 173.

 

Gwelliant 174 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 174.

 

Gwelliant 234 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 234.

 

Gwelliant 15 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 15.

 

Gwelliant 16 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 94 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Delyth Jewell

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 94.

 

Gwelliant 175 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 175.

 

Gwelliant 235 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 235.

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 18 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Caroline Jones

 

 

Derbyniwyd gwelliant 18.

 

Gwelliant 236 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 236.

 

Gwelliant 265 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 265.

 

Gwelliant 237 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 237.

 

Gwelliant 176 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 176.

 

Gwelliant 238 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 238.

 

Gwelliant 252 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 252.

 

Gwelliant 152 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 152.

 

Gwelliant 78 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 78.

 

Gwelliant 79 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 79.

 

Gwelliant 221 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 221.

 

Gwelliant 222 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 222.

 

Ni chafodd gwelliant 296 (Delyth Jewell AS) ei gynnig

Gwelliant 80 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 80.

 

Gwelliant 223 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 223.

 

Gwelliant 297 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 297.

 

Gwelliant 81 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 81.

 

Gwelliant 153 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 153.

 

Gwelliant 154 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 154.

 

Gwelliant 82 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 82.

 

Gwelliant 83 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 83.

 

Gwelliant 84 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Dawn Bowden

Caroline Jones

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 84.

 

Gwelliant 224 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 224.

 

Gwelliant 226 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 226.

 

Gwelliant 156 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 156.

 

Gwelliant 255 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 255.

 

Gwelliant 1 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Methodd gwelliant 2227 (Caroline Jones AS)

Gwelliant 256 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 

Dawn Bowden

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Caroline Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 256.

 

Gwelliant 2 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 266 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 Caroline Jones

 Delyth Jewell

Dawn Bowden

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 266.

 

Ni chafodd gwelliant 267 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Gwelliant 19 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 19.

 

Gwelliant 177 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 177.

 

Gwelliant 20 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 20.

 

Gwelliant 178 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 178.

 

Gwelliant 179 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 179.

 

Gwelliant 180 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 180.

 

Gwelliant 181 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 181.

 

Gwelliant 22 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Delyth Jewell

Dawn Bowden

Caroline Jones 

 

Huw Irranca-Davies

 

 Mark Isherwood

 

Derbyniwyd gwelliant 22.

 

Methodd gwelliant 182 (Mark Isherwood AS).

Methodd gwelliant 183 (Mark Isherwood AS).

Methodd gwelliant 184 (Mark Isherwood AS).

Methodd gwelliant 286 (Delyth Jewell AS).

Gwelliant 23 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Mark Isherwood

 

Derbyniwyd gwelliant 23.

 

Gwelliant 24 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Mark Isherwood

 

Derbyniwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 185 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 185.

 

Gwelliant 25 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Mark Isherwood

 

Derbyniwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 186 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 186.

 

Gwelliant 26 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Mark Isherwood

 

Derbyniwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 27 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Mark Isherwood

 

Derbyniwyd gwelliant 27.

 

Gwelliant 28 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Mark Isherwood

 

Derbyniwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 29 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Mark Isherwood

 

Derbyniwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 187 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 187.

 

Gwelliant 30 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Mark Isherwood

 

Derbyniwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 188 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 188.

 

Gwelliant 189 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 189.

 

Gwelliant 190 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 190.

 

Gwelliant 191 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 191.

 

Gwelliant 192 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 192.

 

Gwelliant 193 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 193.

 

Gwelliant 194 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 194.

 

Gwelliant 195 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 195.

 

Gwelliant 196 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 196.

 

Gwelliant 197 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 197.

 

Gwelliant 198 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 198.

 

Gwelliant 199 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 199.

 

Derbyniwyd gwelliant 31 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 200 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 200.

 

Gwelliant 201 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 201.

 

Gwelliant 202 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 202.

 

Gwelliant 203 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 203.

 

Gwelliant 204 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 204.

 

Gwelliant 205 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 205.

 

Ni chafodd gwelliant 269 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Cafodd gwelliant 270 (Delyth Jewell AS) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

 

Gwelliant 206 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 206.

 

Gwelliant 207 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 207.

 

Gwelliant 208 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 208.

 

Gwelliant 209 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 209.

 

Ni chafodd gwelliant 271 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Cafodd gwelliant 272 (Delyth Jewell AS) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Gwelliant 21 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 21.

 

Ni chafodd gwelliant 274 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 96 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Dawn Bowden

Caroline Jones

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 96.

 

Methodd gwelliant 210 (Mark Isherwood AS).

Methodd gwelliant 211 (Mark Isherwood AS).

Methodd gwelliant 212 (Mark Isherwood AS).

Gwelliant 253 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Caroline Jones

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 253.

 

Gwelliant 85 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 85.

 

Gwelliant 33 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 33.

 

Gwelliant 34 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 34.

 

Gwelliant 35 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 35.

 

Gwelliant 36 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 36.

 

Ni chafodd gwelliant 275 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 276 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 277 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Gwelliant 37 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 38.

 

Ni chafodd gwelliant 278 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 279 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 280 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 273 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Gwelliant 95 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 95.

 

Gwelliant 32 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 32.

 

Derbyniwyd gwelliant 97 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 98 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 98.

 

Ni chafodd gwelliant 281 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

Gwelliant 99 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 99.

 

Gwelliant 100 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden