Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 18/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (9.20 - 9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 10.30)

2.

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Jim McKirdle, Swyddog Polisi (Tai), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Fiona Wilkins, Rheolwr Gwasanaethau Tai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Will Henson, Rheolwr Polisi a Materion Allanol, Cartrefi Cymunedol Cymru

Matt Dicks, Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Ross Thomas, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Tai Pawb

 

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.30 - 10.40)

4.

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu