Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC. 

 

(09.30-11.30)

2.

Gwaith dilynol ar gysgu ar y stryd yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth

Martin Blakebrough, Prif Weithredwr Grŵp, Kaleidoscope

Lindsay Cordery-Bruce, Prif Weithredwr, y Wallich 

Richard Edwards, Prif Weithredwr, Huggard 

Charlotte Waite, Cyfarwyddwr Trawsnewid a Newid Systemau, Platfform

Dr Keith Reid, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dr Karen Sankey, Prif Weithredwr, Cydweithfa Gofal Cymunedol

 Josie Smith, Pennaeth y Rhaglen Camddefnyddio Sylweddau, Ymddiriedolaeth y GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

   Martin Blakebrough, Prif Weithredwr Grŵp, Kaleidoscope

   Lindsay Cordery-Bruce, Prif Weithredwr, y Wallich

   Richard Edwards, Prif Weithredwr, Huggard

   Charlotte Waite, Cyfarwyddwr Trawsnewid a Newid Systemau, Platfform

   Dr Keith Reid, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

   Dr Karen Sankey, Prif Weithredwr, Cydweithfa Gofal Cymunedol

   Josie Smith, Pennaeth y Rhaglen Camddefnyddio Sylweddau, Ymddiriedolaeth y GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

 

(11.30-11.35)

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch cysgu ar y stryd yng Nghymru - 4 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch cysgu ar y stryd yng Nghymru.

 

3.2

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch y data cydraddoldeb a gyhoeddwyd gan gyrff cyhoeddus Cymru - 4 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch y data cydraddoldeb a gyhoeddwyd gan gyrff cyhoeddus Cymru.

 

3.3

Gohebiaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn dilyn gofyn am wybodaeth bellach – 7 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn dilyn gofyn am wybodaeth bellach.

 

(11.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer eitemau 1 a 2 o’r cyfarfod ar 21 Tachwedd 2019

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.35-11.50)

5.

Gwaith dilynol ar gysgu ar y stryd yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu