Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 07/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

 

(10.00-11.00)

2.

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 5

Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

 

Rhys George, Cadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

·       Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

·       Rhys George, Cadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

·       Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

·       Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

 

 

 

(11.15 - 12.00)

3.

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: sesiwn dystiolaeth 6

Barwnes Newlove, y Comisynydd Dioddefwyr

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·        Barwnes Newlove, y Comisiynydd Dioddefwyr

3.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Barwnes Newlove

·       i ysgrifennu at y Pwyllgor ynghylch a yw unrhyw faterion sy’n gysylltiedig â hawliau dioddefwyr yn dod o fewn cymhwysedd datganoledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas â’r sesiwn friffio ar asesiadau o effaith gronnol i'r pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ynghylch y sesiwn friffio ar asesiadau o effaith gronnol i'r pwyllgorau

 

(12.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 13 Mawrth 2019

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(12.00 - 12.15)

6.

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3. 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu