Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/02/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

10:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gareth Bennett AC.

 

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Ymateb gan Bwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Senedd yr Alban, mewn perthynas â'r ymchwiliad: 'Getting Rights Right – Human Rights and the Scottish Parliament'

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10:00-10:45)

4.

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: Trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sy'n deillio o'i ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu