Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/12/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Siân Gwenllian AC, Jack Sargeant AC a Gareth Bennett AC.

 

(09.15 - 10.15)

2.

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 3

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

Uzo Iwobi OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru

Paul Hossack, Uwch Swyddog Cyswllt, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

·       Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

·       Uzo Iwobi OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru

·       Paul Hossack, Uwch Swyddog Cyswllt, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 

(10.30 - 11.30)

3.

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 4

Mike Payne, Cadeirydd, Pwyllgor Trefnu, Llafur Cymru

Gareth Clubb, Prif Weithredwr, Plaid Cymru

Y Cynghorydd Bablin Molik, cynghorydd yng Nghaerdydd a chadeirydd plaid leol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Roger Pratt, Cyfarwyddwr yr Adolygiad Ffiniau, Ceidwadwyr Cymreig

Tom Harrison, Swyddog Rhanbarthol, UKIP Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Mike Payne, Cadeirydd, Pwyllgor Trefnu, Llafur Cymru

·       Gareth Clubb, Prif Weithredwr, Plaid Cymru

·       Y Cynghorydd Bablin Molik, cynghorydd yng Nghaerdydd a chadeirydd plaid leol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

·       Roger Pratt, Cyfarwyddwr yr Adolygiad Ffiniau, Ceidwadwyr Cymreig

·       Tom Harrison, Swyddog Rhanbarthol, UKIP Cymru

 

(11.30 - 12.30)

4.

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 5

Kathryn Allen, Is-lywydd, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Steve Davis, Rheolwr Gwasanaeth, Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid

Julia Griffiths, Cyd-Brif Weithredwr Dros Dro, Youth Cymru

Chisomo (Chizi) Phiri, Swyddog Menywod, UMC Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Kathryn Allen, Is-lywydd, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

·       Steve Davis, Rheolwr Gwasanaeth, Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid

·       Julia Griffiths, Cyd-Brif Weithredwr Dros Dro, Youth Cymru

·       Chisomo (Chizi) Phiri, Swyddog Menywod, UMC Cymru

 

5.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

5.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â Bil Rhentu Tai (Ffioedd etc.) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(12.30 - 12.45)

7.

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2,3 a 4.