Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau o'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

(09.30-10.45)

2.

Craffu ar adroddiad blynyddol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

 

Adroddiad: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adroddiad Blynyddol 2018-2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y canlynol:

·       Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

·       Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd

 

 

 

(10.45 - 10.50)

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Gohebiaeth gan Andrew RT Davies ynghylch Datblygiad Celestia ym Mae Caerdydd - 22 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Andrew RT Davies ynghylch Datblygiad Celestia ym Mae Caerdydd.

 

3.2

Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Datblygiad Celestia ym Mae Caerdydd - 25 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Datblygiad Celestia ym Mae Caerdydd.

 

3.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Kevin Foster AS, Gweinidog y Cyfansoddiad, ynghylch hawliau pleidleisio i garcharorion - 25 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Kevin Foster AS ynghylch hawliau pleidleisio i garcharorion.

 

3.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at y Gwir Anrhydeddus Robert Buckland QC AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder, ynghylch hawliau pleidleisio i garcharorion - 25 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at y Gwir Anrhydeddus Robert Buckland QC AS ynghylch hawliau pleidleisio i garcharorion.

 

3.5

Dadansoddi Cyllid Cymru: Papur briffio ar y tueddiadau mewn cyllid llywodraeth leol - 25 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5a Nododd y Pwyllgor y papur briffio gan Dadansoddi Cyllid Cymru ar y tueddiadau mewn cyllid llywodraeth leol.

 

3.6

Gohebiaeth at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch y sesiwn graffu flynyddol ddiweddar - 25 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch y sesiwn graffu flynyddol ddiweddar.

 

(10.50)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.50-11.05)

5.

Craffu ar adroddiad blynyddol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law gan y Comisiynydd a chytunodd i ysgrifennu ati i gael gwybodaeth ychwanegol am rai o'r materion a drafodwyd.

 

 

(11.05-11.15)

6.

Gohebiaeth gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i ysgrifennu at y Llywydd.