Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jon Antoniazzi 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2.      Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Bethan Jenkins AC.

 

 

(09.15-10.15)

2.

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 sesiwn dystiolaeth 5

Rhian Bowen-Davies, Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod a mathau eraill o Drais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Rhian Bowen-Davies, Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod a mathau eraill o Drais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

 

(10.30-12.00)

3.

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 sesiwn dystiolaeth 6

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Martin Swain, Dirprwy Gyfarwyddwr, Diogelwch Cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

 

3.2Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ysgrifennu at y Pwyllgor:

 

 

 

 

 

 

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynghylch y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynghylch y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De.

 

4.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch ymgysylltu â Llywodraeth y DU ar gymorth i ffoaduriaid o Syria ac ar gyflwyniad arfaethedig Llywodraeth y DU o’r Ddeddf Hawliau Prydeinig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch ymgysylltu â Llywodraeth y DU ar gymorth i ffoaduriaid o Syria ac ar gyflwyniad arfaethedig Llywodraeth y DU o’r Ddeddf Hawliau Prydeinig.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.00-12.20)

6.

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: sesiwn dystiolaeth 2 - Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth yn ystod cyfarfod y bore.

 

(12.20-12.30)

7.

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru - Ystyried dull yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod ei ddull cychwynnol i'r ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru a chytunodd ar y dull hwnnw.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu