Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/01/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30 - 15.00)

1.

Trafod yr adroddiad drafft ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1.      Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft gan drafod nifer o newidiadau.

 

(15.00 - 15.15)

2.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar y Bil Cam-drin Domestig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad ar y  Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol.