Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15-09.45)

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.45)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynghylch Tynnu Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) yn ôl

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynghylch Tystiolaeth a glywyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor ar 18 Mehefin

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynghylch camau dilynol o'r cyfarfod ar 11 Mai

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynghylch Gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 16 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

(09.45-10.45)

3.

Covid-19: Adferiad - Academyddion

Yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol, Prifysgol De Cymru

Yr Athro Andrew Henley, Cyfarwyddwr Ymgysylltu ag Ymchwil ac Effaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Gillian Bristow, Athro mewn Daearyddiaeth Economaidd, Prifysgol Caerdydd

Egwyl (10.45-10.55)

(10.55-11.55)

4.

Adferiad - Melinau Trafod

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

David Hagendyk, Cyfarwyddwr Cymru, y Sefydliad Dysgu a Gwaith

 

(11.55)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.55-12.15)

6.

Preifat

COVID-19: Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu