Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/02/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Helen Mary Jones.

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i’w nodi

2.1

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Adroddiad y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.2

Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Adroddiad y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.3

Llythyr gan Brif Weithredwr Banc Datblygu Cymru ynghylch craffu ar yr adroddiad blynyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.4

Gwybodaeth bellach gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch pwyntiau gweithredu dilynol ar y Gyllideb Ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.5

Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(09.30-10.15)

3.

Sesiwn friffio gyda Chomisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd yr Arglwydd Burns, Cadeirydd Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru, a Peter McDonald, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru, gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu