Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 12/02/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan y Cadeirydd at Brif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd ynghylch astudiaeth y Grŵp Meysydd Awyr Rhanbarthol a Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.3

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bargeinion Dinesig a Bargeinion Twf Cymru

D.S. Anfonwyd llythyr tebyg at Weinidog yr Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.35-11.00)

3.

Craffu Cyffredinol ar Waith Gweinidogion ar Drafnidiaeth

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3. Atebwyd cwestiynau aelodau’r Pwyllgor gan Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru; Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru; Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru; a Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru.

3.1. Mae’r Gweinidog wedi cytuno i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am faterion amrywiol, fel y trafodwyd yn y cyfarfod

(11.05-11.20)

3.1

Craffu Cyffredinol ar Waith Gweinidogion ar Gymorth Cyflogwyadedd

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

Atebwyd cwestiynau aelodau’r Pwyllgor gan Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru; Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd a Sgiliau, Llywodraeth Cymru; a Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithrediadau a Masnachol, Llywodraeth Cymru.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu