Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/01/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i’w nodi

2.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cymorth ariannol Llywodraeth Cymru i fusnesau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(09.30-10.30)

3.

Diweddariad ar y Bargeinion Dinesig: Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys

Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion

Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a'r Amgylchedd, Cyngor Sir Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor: y Cynghorydd Rhodri Evans, y Cynghorydd Rosemarie Harris, Eifion Evans a Nigel Brinn. 

(10.45-11.45)

4.

Diweddariad ar y Bargeinion Dinesig: Bargen Dwf Gogledd Cymru

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Y Cynghorydd Mark Pritchard, Is-gadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn ac Alwen Williams gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu