Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 12/03/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i’w nodi

2.1

Llythyr at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynghylch pwyntiau gweithredu dilynol o gyfarfod 12 Chwefror

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.2

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch gwaith craffu’r Gweinidog ar Ymarferion Caffael Cymorth Cyflogadwyedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.3

Llythyr gan Brif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru ynghylch rhagor o dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.5

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

2.6

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynghylch Cyflwr y Ffyrdd - diweddariad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.7

Llythyr at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynghylch Taliadau Cadw yn y Sector Adeiladu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(09.35-10.20)

3.

Gradd-brentisiaethau: Student voice a’r Brifysgol Agored

Rob Simkins, Llywydd, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Ben Kinross, Swyddog Ymgysylltu â Phrentisiaid, Cymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid

Cerith Rhys Jones, Rheolwr Materion Allanol, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Rhys Daniels, Rheolwr Cyflawni Rhaglen Brentisiaeth (Cymru), Y Brifysgol Agored

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor: Rob Simkins, Llywydd, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru; Ben Kinross, swyddog ymgysylltu â phrentisiaid, Cymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid; Cerith Rhys Jones, rheolwr materion allanol, y Brifysgol Agored yng Nghymru; a Rhys Daniels, rheolwr cyflawni rhaglen brentisiaeth (Cymru), y Brifysgol Agored.

3.2 Cytunodd Ben Kinross i ddarparu manylion pellach ynghylch strwythurau Apprentice Voice ledled Ewrop.

(10.30-11.15)

4.

Gradd-brentisiaethau: Cyflogwyr

Gavin Jones, Pennaeth Rhaglenni Gyrfaoedd Cynnar, Airbus

Milly Blenkin, Rheolwr Rhaglen Dalent Grŵp GoCo

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor: Gavin Jones, pennaeth rhaglenni gyrfaoedd cynnar, Airbus; a Milly Blenkin, rheolwr rhaglen dalent Grŵp GoCo.

(11.20-11.50)

5.

Gradd-brentisiaethau: Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Cymru

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol Estyn

Mark Evans, Arolygydd Ei Mawrhydi, Estyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor: Jassa Scott, cyfarwyddwr strategol, Estyn; a Mark Evans, arolygydd Ei Mawrhydi, Estyn.

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(11.50-12.05)

7.

Adroddiad drafft: Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu