Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/11/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, nid oedd dirprwyon ac nid oedd buddiannau i’w datgan

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

(09.40-10.20)

3.

Datgarboneiddio Trafnidiaeth - Hedfan

Deb Bowen Rees, Prif Weithredwr, Maes Awyr Caerdydd

Mark Bailey, Cyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu, Maes Awyr Caerdydd

 

Cofnodion:

3.1 Atebodd Deb Bowen Rees a Mark Bailey gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

3.2 Cytunodd Deb Bowen Rees i anfon y ddogfen gan RABA atom.

(10.30-11.15)

4.

Datgarboneiddio Trafnidiaeth - Trafnidiaeth Cymru

 

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Gareth Morgan, Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd, Trafnidiaeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd James Price a Gareth Morgan gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11.30-12.30)

5.

Datgarboneiddio Trafnidiaeth: Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Ken Skates AC, Simon Jones a Dewi Rowlands gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

5.2 Cytunodd Ken Skates AC i ddarparu rhagor o fanylion am y gwaith y maent yn ei wneud ar y cyd â CLlLC a’r diwydiant mewn perthynas â Thacsis/Cerbydau Hurio Preifat