Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 21/11/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30-10.30)

1.

Briff ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-2040

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio, Llywodraeth Cymru

Jonni Tomos, Uwch Reolwr Cynllunio, Llywodraeth Cymru

Gareth Hall, Uwch Reolwr Cynllunio, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Briffiodd Neil Hemington, Jonni Tomos a Gareth Hall y Pwyllgor ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040

(10.45)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mohammad Asghar AC

2.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau

(10.45)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr gan y Cadeirydd at Trafnidiaeth Cymru ynghylch cerbydau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(10.45-11.45)

4.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft i Gymru ar gyfer 2020-2040 - Trafnidiaeth

Ellen Jones, Uwch Swyddog Polisi, Sustrans Cymru

Mark Simmonds, Pennaeth Polisi a Materion Allanol, Cymdeithas Porthladdoedd Prydain

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ellen Jones a Mark Simmonds gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

(11.50-12.50)

5.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft i Gymru ar gyfer 2020-2040 - Comisiwn UK2070

Yr Athro Vincent Goodstadt, Comisiynydd UK2070

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd yr Athro Vincent Goodstadt gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12.50-13.05)

7.

Papur Cwmpasu: Gradd-brentisiaethau

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu