Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 07/11/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Comisiynydd Traffig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Fanc Datblygu Cymru - Craffu ar yr adroddiad blynyddol gyda Banc Datblygu Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.3

Llythyr oddi wrth Trafnidiaeth Cymru parthed ymweliad Treganna

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.4

Trafnidiaeth Cymru - cynllun rheoli risg - cyflwyno fflyd newydd wedi’i rhaeadru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y cynllun rheoli risg

2.5

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Lywodraeth Cymru ynghylch FyNgherdynTeithio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.6

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Trafnidiaeth Cymru ynghylch golygiadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.30-10.45)

3.

Datgarboneiddio Trafnidiaeth - Trafnidiaeth gyhoeddus ar y ffyrdd

Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru ac Ymgyrchoedd Ymchwil a Pholisi'r DU, y Gymdeithas Cludiant Cymunedol

Morgan Stevens, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Cydffederasiwn Cludwyr Teithwyr Cymru

Mohammed AbdulHie, Cadeirydd, Cynghrair Hacni Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Christine Boston, Morgan Stevens a Mohammed AbdulHie gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.00-12.00)

4.

Datgarboneiddio trafnidiaeth - Cludo nwyddau

Yr Athro Robert Mason, Cadeirydd Logisteg, Pennaeth Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, Ysgol Fusnes Caerdydd

Yr Athro Andrew Potter, Cadeirydd Logisteg a Thrafnidiaeth, Dirprwy Bennaeth Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (Dysgu ac Addysgu), Ysgol Fusnes Caerdydd

Sally Gilson, Pennaeth Sgiliau, y Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd yr Athro Robert Mason, yr Athro Andrew Potter, a Sally Gilson gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu