Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 03/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon

1.2Datganodd Joyce Watson AC ei bod yn aelod o Undeb Credyd yng Nghymru

(09.30-10.30)

2.

Mynediad at Fancio: Craffu Gweinidogol

Ken Skates AC, Cyfrifoldebau Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Julie James AC, Cyfrifoldebau'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Maureen Howell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Dyfodol Ffyniannus

Duncan Hamer, Prif Swyddog Gweithredu Busnes a’r Rhanbarthau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Lee Waters AC, Julie James AC, Maureen Howell a Duncan Hamer gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

2.2 Cytunodd Lee Waters AC i ddarparu manylion pellach ynghylch pam nad yw Llywodraeth Cymru mwyach yn darparu grantiau cyfalaf i ddatblygu Swyddfeydd Post

(10.45-11.30)

3.

Mynediad at Fancio: Undebau Credyd

Steve Mallinson, Prif Weithredwr, Undeb Credyd Celtic

Julie Mallinson, Rheolwr Datblygu Busnes, Undeb Credyd Celtic

Daniel Arrowsmith, Swyddog Cydymffurfiaeth Rheoleiddiol a Pholisi, Cymdeithas Undebau Credyd Prydain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Steve Mallinson, Julie Mallinson a Daniel Arrowsmith gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.30-11.40)

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6 ac eitem gyntaf y cyfarfod ar 11 Gorffennaf.

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.40-11.45)

6.

Adroddiad drafft: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu