Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriad gan Bethan Sayed AC.

1.2 Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau.

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

(09.45-10.45)

3.

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol: Economi Sylfaenol

Mary Wimbury, Prif Weithredwr, Fforwm Gofal Cymru

Richard Clifford, Gweithrediaeth Materion Cyhoeddus a Pholisi, UKHospitality

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Mary Wimbury a Richard Clifford gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Richard Clifford i roi rhagor o fanylion ar ddata neu dystiolaeth i'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ynghylch sgiliau iaith Gymraeg a rhagor o wybodaeth am y llwybrau dilyniant a'r cymwysterau sydd ar gael i rywun sydd am ddatblygu yn y sector lletygarwch yn y DU

 

(11.00-12.00)

4.

Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi: Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Hannah Blythyn AM, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio

Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Cartrefi a Lleoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Hannah Blythyn AC, Neil Hemington ac Ian Williams gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.