Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 21/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.30-10.30)

3.

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol: sesiwn dystiolaeth gychwynnol

Jane Lewis, Rheolwr Partneriaeth Ranbarthol, Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-Orllewin a Canolbarth Cymru 

Sasha Davies, Cadeirydd, Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru

Sian Lloyd Roberts, Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol, Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru

Richard Crook, Is-gadeirydd, Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Beverly Owen, Cyfarwyddwr Strategol Lleoedd, Cyngor Dinas Casnewydd, Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Jane Lewis, Sasha Davies, Sian Lloyd Roberts a Beverly Owen gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.2 Cytunodd Jane Lewis i ddarparu manylion pellach am dempledi ariannu

(10.45-11.45)

4.

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol: addysg bellach

Guy Lacey, Pennaeth, Coleg Gwent

Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu, Colegau Cymru

Mark Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Gwyr Abertawe

David Jones, Prif Weithredwr, Coleg Cambria

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Guy Lacey, Dr Rachel Bowen, Mark Jones a David Jones gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12.00-12.30)

6.

Adroddiad drafft: Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu