Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09.30-10.10)

2.

Datblygiad Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol: Undebau

Daniel Maney, Gweithrediaeth Trafodaethau, Prospect

Mick Whelan, Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas Cysylltiol Peirianwyr Locomotif a Thanwyr (ASLEF)

Shavanah Taj, Swyddog Cenedlaethol, Cymru a De Orllewin Lloegr, Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Daniel Maney, Mick Whelan a Shavanah Taj gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10.25-11.25)

3.

Datblygiad Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol: Trafnidiaeth Cymru

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd James Price gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

3.2 Mae James Price wedi cytuno i ddarparu rhagor o fanylion am yr arolwg staff, graddfeydd cyflog staff a faint o ymgynghorwyr sydd gan Trafnidiaeth Cymru ar hyn o bryd

(11.30-12.30)

4.

Datblygiad Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol: Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi

Jenny Lewis, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Rheoli Seilwaith yr Economi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ken Skates AC, Simon Jones a Jenny Lewis gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu