Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 20/02/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

(9.30-10.30)

3.

Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol: Trafnidiaeth Gyhoeddus a Theithio Llesol

Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru, Community Transport Association 

Steve Brooks, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru, Sustrans Cymru

John Pockett, Cyfarwyddwr, Confederation of Passenger Transport Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Christine Boston, Steve Brooks a John Pockett gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10.45-11.30)

4.

Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol: Buddiannau Teithwyr

Barclay Davies, Cyfarwyddwr, Bus Users Cymru

Linda McCord, Uwch Reolwr Rhanddeiliaid, Transport Focus

David Beer, Rheolwr Rhanddeiliaid, Transport Focus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd David Beer, Linda McCord a Barclay Davies gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11.30-12.30)

5.

Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol: Cyrff Proffesiynol a Chynrychiadol

Dr Roisin Willmott, Cyfarwyddwr, Royal Town Planning Institute Cymru

Dr Llŷr ap Gareth, Uwch Gynghorwr Polisi, Federation of Small Businesses Cymru

Chris Yewlett, Cadeirydd Grŵp Dwyrain Cymru, Chartered Institute of Logistics and Transport Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Roisin Willmott, Dr Llyr ap Gareth a Chris Yewlett gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu