Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09:45-10:45)

2.

Sesiwn dystiolaeth Prynu Gorfodol

Philip Meade, Davis Meade Property Consultants

Paul Wheeldon, County Surveyors Society

Roisin Willmott, Royal Town Planning Institute

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Philip Meade, Paul Wheeldon a Roisin Willmott gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.00-12.00)

3.

Y Seilwaith Digidol - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Gweithredu ar Ffonau Symudol

Gareth Elliott, Mobile UK

Paul James, Telefonica O2 UK

Tom Corcoran, Three

Kamala MacKinnon, Vodafone

Richard Wainer, BT Group Corporate Affairs

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Gareth Elliott, Paul James, Tom Corcoran, Kamala MacKinnon a Richard Wainer gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Gareth Elliott o Mobile UK i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am drethi busnes.

(12.00-12.05)

4.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu