Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd ymddiheuriadau

1.2 Dirprwyodd Jack Sargeant AC ar ran Lee Waters AC

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.2 Nododd y Pwyllgor y ddogfen atodedig.

2.3 Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

(9.30-10.30)

3.

Sesiwn dystiolaeth Ymchwil ac Arloesi gyda'r Gweinidog Addysg

Kirsty Williams AC, Y Gweinidog Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes (SAUDGO), Llywodraeth Cymru

Yr Athro Peter W. Halligan, Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Kirsty Williams AC, Huw Morris a'r Athro Peter Halligan gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

(10.45-11.15)

4.

Ymchwiliad i achosion o darfu ar y rheilffyrdd yn yr hydref: Network Rail

Bill Kelly, Rheolwr Gyfarwyddwr (Llwybr Cymru a'r Gororau), Llwybr Network Rail Cymru a'r Gororau

Alison Thompson, Prif Swyddog Gweithredu, Llwybr Network Rail Cymru a'r Gororau

Tim James, Cyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio, Llwybr Network Rail Cymru a'r Gorllewin

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd Bill Kelly, Alison Thompson a Tim James gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

(11.15-11.45)

5.

Ymchwiliad i achosion o darfu ar y rheilffyrdd yn yr hydref: Trenau Arriva Cymru

Tom Joyner, Cyn-reolwr Gyfarwyddwr, Trenau Arriva Cymru

Cofnodion:

5.1 Atebodd Tom Joyner gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11.45-12.15)

6.

Ymchwiliad i achosion o darfu ar y rheilffyrdd yn yr hydref: Trafnidiaeth Cymru

James Price, Prif Swyddog Gweithredol, Trafnidiaeth Cymru

Cofnodion:

6.1 Atebodd James Price a Nass Dadkah gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

6.2 Cytunodd James Price i anfon ffigyrau at y pwyllgor yn ymwneud â chyflwyno 116 o gerbydau ychwanegol i'r fflyd, a manylion ynghylch y strwythurau a'r targedau a rennir sydd wedi'u sefydlu rhwng Trafnidiaeth Cymru a Network Rail yn y fasnachfraint newydd.

6.3 Gwnaeth James Price addewid hefyd i anfon yr adroddiad terfynol ar ymchwiliad yr Hydref at y Pwyllgor.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu