Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC.

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(9.30-9.40)

3.

Ffilm allgymorth: tystiolaeth gan gwmnïau bach am Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru

Cofnodion:

3.1 Cyflwynodd Rhayna Mann, Pennaeth Ymgysylltu â Dinasyddion, ffilm gan gwmnïau bach am ymchwil ac arloesi yng Nghymru

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 5

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad i gael ei drafod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(9.40-9.45)

5.

Papur cwmpasu: Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu tai

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

(9.45-10.25)

6.

Amgueddfa Cymru: Sesiwn dystiolaeth ar ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

David Anderson, Cyfarwyddwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Cofnodion:

6.1 Atebodd David Anderson a Richard Davies gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.30-11.30)

7.

Craffu ar y gyllideb gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Marcella Maxwell, Pennaeth Cynllun Gweithredu ar yr Economi

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Atebodd Ken Skates AC, Simon Jones, Marcella Maxwell, a Dean Medcraft gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

7.2 Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno i roi manylion pellach i'r Pwyllgor fel y trafodwyd yn y cyfarfod

 

(11.30-12.30)

8.

Panel Busnes: Sesiwn dystiolaeth ar ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

David Notley, Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi

Ben Cottam, FSB

Ian Courtney, Wesley Clover Corporation

Simon Gibson, Wesley Clover Corporation

 

Ar gyfer y briff ymchwil, dylid cyfeirio at EIS(5)-27-18 (P4), eitem 6.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Atebodd David Notley, Ben Cottam, Ian Courtney a Simon Gibson gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu