Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 556KB) Gweld fel HTML (295KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau agenda 3 a 4

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09.15-09.45)

3.

Trafod adroddiad drafft - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

(09.45-10.15)

4.

Papur trafod - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur

(10.30-11.30)

5.

Panel Twristiaeth (1) - Gwerthu Cymru i'r Byd

Yr Athro Annette Pritchard, Athro Twristiaeth, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Yr Athro Nigel Morgan, Pennaeth Rheoli Busnes, Prifysgol Abertawe

Adrian Barsby, Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Adrian Greason-Walker, Eiriolwr polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd yr Athro Annette Pritchard, yr Athro Nigel Morgan, Adrian Barsby ac Adrian Greason-Walker gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11.30-12.30)

6.

Panel Twristiaeth (2) - Gwerthu Cymru i'r Byd

Deb Barber, Prif Swyddog Gweithredol, Maes Awyr Caerdydd

Cassie Houghton, Pennaeth Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus, Maes Awyr Caerdydd

Tom Jenkins, Prif Swyddog Gweithredol, Y Gymdeithas Dwristiaeth Ewropeaidd (ETOA)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd Deb Barber, Cassie Houghton a Tom Jenkins gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.2 Datganodd Tom Jenkins ei fod ar banel Visit Britain

7.

Papur(au) i'w nodi

7.1

Gohebiaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

7.2

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

7.3

Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

7.4

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynglŷn â'r Banc Datblygu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.