Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 754KB) Gweld fel HTML (310KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

(10.00-11.00)

2.

Tyfu Canolbarth Cymru - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Cllr Ellen ap Gwyn, Cadeirydd Tyfu Canolbarth Cymru, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Cllr Gareth Lloyd, Deiliad Portffolio dros Adfywio, Cyngor Sir Ceredigion

Cllr Martin Weale, Deiliad Portffolio dros Adfywio, Cyngor Sir Powys

Cllr Myfanwy Alexander, Deiliad y Portffolio Addysg, Cyngor Sir Powys

Mike Shaw, Swyddog Ymgysylltu Rhanbarthol Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Y Cyng Ellen ap Gwyn, y Cyng Gareth Lloyd, y Cyng Martin Weale, y Cyng Myfanwy Alexander a Mike Shaw gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.15-12.15)

3.

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Gwenllian Roberts Dirprwy Cyfarwyddwr, Yr Uned Ynni Cymru Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ken Skates AC, Gwenllian Roberts, Tracey Burke a Jo Salway gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12.15-12.30)

5.

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynglŷn â Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.