Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 582KB) Gweld fel HTML (358KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

1.2 Rhoddodd Jeremy Miles AC, Vikki Howells AC a Mark Isherwood AC wybod eu bod yn aelodau o Sefydliad Bevan.

Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

(09:15-10:00)

2.

Sefydliad Bevan – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Dr Victoria Winckler gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10:15-11:00)

3.

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol – Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Iwan Thomas, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

Jane Lewis, Rheolwr Partneriaeth Rhanbarthol, Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-Orllewin a Canolbarth Cymru

Karen Higgins, Partneriaeth dysgu, medrau ac arloesi – Y de-ddwyrain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Iwan Thomas, Jane Lewis a Karen Higgins gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11:00-12:00)

4.

Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth – Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Julie James AM, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Llywodraeth Cymru

Sam Huckle, Pennaeth Polisi Prentisiaethau, Llywodraeth Cymru

Jo Banks, Pennaeth y Gangen Polisi Gyrfaoedd, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Julie James AC, Sam Huckle a Jo Banks gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

5.2

Crynodeb o’r gweithdai allgymorth a’r cyfweliadau – Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Tynnwyd yr eitem yn ôl

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12:00-12:30)

7.

Trafod yr adroddiad drafft – Y Fasnachfraint Rheilffyrdd a'r Metro

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.