Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod PDF (930KB) Gweld fel HTML (385KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

Datganodd Russell George AC ei fod gynt yn aelod o Fwrdd Coleg Powys (Grŵp NPTC bellach)

(09:15-10:00)

2.

Gyrfa Cymru - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Shirley Rogers, Director of Service Delivery, Gyrfa Cymru

Leon Patnett, Pennaeth Cyflenwi Gwasanaethau, Gyrfa Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Shirley Rogers a Leon Patnett gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10:00-10:45)

3.

Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaethau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Sarah John, Cadeirydd cenedlaethol, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Jeff Protheroe a Sarah John gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11:00-11:45)

4.

Colegau Cymru - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu, Colegau Cymru

Nicola Thornton-Scott, Prifathro Cynorthwyol – Sgiliau, Grŵp Colegau NPTC

David Jones, Prif Weithredwr, Coleg Cambria

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Rachel Bowen, Nicola Thornton-Scott a David Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11:45-12:30)

5.

Prifysgolion Cymru - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

Yr Athro Julie Lydon, Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr, Prifysgol De Cymru

Kieron Rees, Cynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Julie Lydon a Kieron Rees gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i Brentisiaethau yng Nghymru 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr