Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (440KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

(09:15-10:00)

2.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Andrew Morgan, Cadeirydd, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cllr Huw David, Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Roger Waters, Swyddog arweiniol, Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Andrew Morgan, Huw David a Roger Waters gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10:00-11:00)

3.

Academyddion - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Stuart Cole, Athro Emeritws Trafnidiaeth, Prifysgol De Cymru

Mark Lang, Ymchwilydd Ymgynghorol Economaidd-Gymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Stuart Cole a Mark Lang gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11:15-12:15)

4.

Sefydliadau defnyddwyr rheilffyrdd annibynnol - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Rowland Pittard, Ysgrifennydd, Railfuture Cymru Wales

Mike Hewitson, Pennaeth Polisi, Transport Focus

Sharon Hedges, Rheolwr Rhaglen Masnachfraint, Transport Focus

David Beer, Rheolwr Rhanddeiliaid, Transport Focus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Rowland Pittard, Mike Hewitson, Sharon Hedges a David Beer gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12:15-12:30)

6.

Papur cwmpasu - Ymchwiliad dilynol i brentisiaethau

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y papur

(14:00-15:00)

7.

Rail Delivery Group - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Richard Evans, Pennaeth Polisi Gwasanaethau i Deithwyr, Rail Delivery Group

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Atebodd Richard Evans gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor