Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 620KB) Gweld fel HTML (230KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

(09:30-10:30)

2.

Gwella ansawdd y gwaith - Safbwyntiau amgen ar y Strategaeth Economaidd i Gymru

Nisreen Mansour, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Bevan Foundation

Francis Stuart, Swyddog Polisi ac Ymarfer, Rhaglen Tlodi’r DU Oxfam yn yr Alban

Cofnodion:

2.1 Atebodd Nisreen Mansour a Francis Stuart gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4 a 5

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10:30-10:50)

4.

Trafod yr adroddiad drafft - Yr Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

(10:50-11:00)

5.

Papur cwmpasu - Bargeinion dinesig a'r economi ranbarthol yng Nghymru

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar fargeinion dinesig a'r economi ranbarthol yng Nghymru

(11:15-12:15)

6.

Yr Economi Sylfaenol - Safbwyntiau amgen ar y Strategaeth Economaidd i Gymru

Yr Athro Karel Williams, Athro Cyfrifeg a'r Economi Gwleidyddol, Ysgol Fusnes Alliance Manceinion

 

Cofnodion:

6.1 Atebodd yr Athro Karel Williams gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor