Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Canolfan Addysg a Chelfyddydau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 464KB) Gweld fel HTML (177KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

(10:00-11:00)

2.

Gogledd Cymru a Glannau Dyfrdwy - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

Iwan Prys Jones, Rheolwr Rhaglen, Bwrdd uchelgais economaidd gogledd Cymru

Huw Jenkins, Rheolwr Datblygu Polisi, Merseytravel

Councillor Samantha Dixon, Cadeirydd, Tasglu Rheilffyrdd Trawsffiniol Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Iwan Prys Jones, Samantha Dixon a Huw Jenkins gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

2.1

Masnachfraint y Rheilffyrdd a'r Metro: Ymatebion i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ymatebion a dderbyniwyd.