Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (378KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau

 

(10:00-11:00)

2.

Y Comisiynydd Traffig ar gyfer Ardal Draffig Cymru – Y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor

Nick Jones, Gomisiynydd Traffig ar gyfer Ardal Draffig Cymru

Cofnodion:

2.1 Atebodd Nick Jones gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11:15-12:30)

3.

Cynlluniau Band Eang Cymunedol Amgen - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Claire Brown, Cyfarwyddwr Gwerthiant a Marchnata, Spectrum Internet

Giles Phelps, Rheolwr gyfarwyddwr, Spectrum Internet

Duncan Taylor, Fforwm Cymunedol Ger-y-Gors

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Claire Brown, Giles Phelps, Ray Taylor a Duncan Taylor gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor ar ardrethi busnes yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd ymateb y Llywodraeth

(14:00-15:00)

5.

Darparwyr ffonau symudol – Seilwaith digidol yng Nghymru

Hamish MacLeod, Cyfarwyddwr, Mobile UK

Paul James, Pennaeth Materion Cyhoeddus, Telefonica O2 UK

Dr Simon Miller, Pennaeth Llywodraeth ac Ymgysylltu Rheoleiddiol, Three

Graham Dunn, Uwch Reolwr Materion Llywodraeth, Vodafone

Richard Wainer, Pennaeth Materion Cyhoeddus, EE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Hamish MacLoed, Paul James, Graham Dunn a Richard Wainer gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor