Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 820KB) Gweld fel HTML (327KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon ac ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

(09:10-09:45)

2.

Rheoleiddiwr y diwydiant / Pwyllgor Ymgynghorol Ofcom Cymru - Seilwaith digidol yng Nghymru

John Davies, Cadeirydd, Pwyllgor Ymgynghorol Ofcom dros Gymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd John Davies gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(09:45 - 10:20)

3.

Rheoleiddiwr y diwydiant / Ofcom Cymru - Seilwaith digidol yng Nghymru

Rhodri Williams, Cyfarwyddwr Cymru, Ofcom

Huw Saunders, Cyfarwyddwr Telathrebu a Rhwydweithiau Ofcom, Ofcom

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Rhodri Williams a Huw Saunders gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10:30 - 11:15)

4.

Cynrychiolwyr busnesau bach - Seilwaith digidol yng Nghymru

Charles de Winton, Syrfëwr Gwledig, Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad

Joshua Miles, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Charles de Winton a Joshua Miles gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11:15 - 12:00)

5.

Arbenigwyr TG - Seilwaith digidol yng Nghymru

Andrew Ferguson, thinkbroadband

Mark Donovan, Swyddog Gweithredol – Cleientiaid, Atos Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Andrew Ferguson a Mark Donovan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

6.

Papur(au) i'w nodi

6.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor i Cyllid Cymru ynghylch adroddiad blynyddol Cyllid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

6.2

Llythyr gan Cyllid Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor ynghylch adroddiad blynyddol Cyllid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

6.3

Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynghylch gwahanol fodelau ar gyfer Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12:00-12:15)

8.

Adroddiad drafft ar y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft