Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (264KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

(09:30 - 10:30)

2.

Safbwynt rhanbarthol - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Ann Beynon, Cadeirydd, Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Iwan Prys Jones, Rheolwr Rhaglenni, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cllr Rob Stewart, Arweinydd Dinas a Sir Abertawe, Dinas- Ranbarth Bae Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Ann Beynon, Iwan Prys-Jones a’r Cynghorydd Rob Stewart gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(10:45 - 11:45)

3.

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol y DU - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (drwy gyfrwng cynhadledd fideo)

Philip Graham, Prif Weithredwr, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol (drwy gyfrwng cynhadledd fideo)

Cofnodion:

3.1 Atebodd Philip Graham gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

4.

Papur(au) i’w nodi

4.1

Ymatebion gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith i bwyntiau gweithredu a gododd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 3 Tachwedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor ymatebion Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith.

4.2

Ymatebion gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth i bwyntiau gweithredu a gododd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 3 Tachwedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nododd y Pwyllgor ymatebion y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.

4.3

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at y Cadeirydd ynghylch Adolygiad Diamond.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.