Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 207KB) Gweld fel HTML (188KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datgan buddiannau.

(09:30 - 10:30)

2.

Adroddiad blynyddol Cyllid Cymru ar gyfer 2015-16 - sesiwn graffu

Oherwydd maint y ddogfen 'EIS-09-16 (p1) Adroddiad Blynyddol Cyllid Cymru ar gyfer 2015-16' defnyddiwyd linc i’r ddogfen Word.

 

Giles Thorley, Prif Weithredwr

Gareth Bullock, Cadeirydd

Kevin O’Leary, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweinyddu

Elen Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Giles Thorley, Gareth Bullock, Kevin O'Leary a Rhian Elston gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

2.2 Yn ystod y cyfarfod cynigiodd Mr Thorley roi nodyn i'r Pwyllgor ynghylch y canlynol:

·         cyfanswm yr enillion ar y buddsoddiad o ran y pedwar achos o gymryd buddsoddiad yn ôl, gan wneud colled (yn eu cyfanrwydd).

3.

Papur(au) i'w nodi

3.2

Llythyr gan Fythynnod Gwledig a Gwarchodfa Natur Rosemoor ynghylch ardrethi busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.2 Nododd y Pwyllgor y papur

3.1

Llythyr gan Gymdeithas Gweithredwyr Hunanddarpar Cymru ynghylch ardrethi busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10:40 - 11:10)

5.

Ardrethi Busnes yng Nghymru - trafod y llythyr drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr.

(11:10 - 11:40)

6.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafod y llythyr drafft at y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft

(11:40 - 12:00)

7.

Blaengynllunio - safbwyntiau amgen ar y Strategaeth Economaidd i Gymru

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y safbwyntiau amgen ar y Strategaeth Economaidd i Gymru