Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC.

(09.30 - 10.00)

2.

Cyflwyniad i bortffolio a blaenoriaethau Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Tracey Burke, Cyfarwyddwr, Strategaeth, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

2.1 Atebodd Ken Skates AC, James Price, Simon Jones a Tracey Burke gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(10.20 - 11.50)

3.

Digwyddiad rhanddeiliaid (lleoliad allanol)

Cofnodion:

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid i glywed eu blaenoriaethau a’u dyheadau ar gyfer y Pwyllgor.