Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/06/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30-09.50)

1.

Sesiwn Breifat - Mynediad at Fancio: Canlyniadau’r Grŵp Ffocws a’r Arolwg

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau ganlyniadau'r grŵp ffocws a'r arolwg

(09.50-10.00)

2.

Sesiwn Breifat - Adroddiad Drafft: Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus - Ymateb y Pwyllgor i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

2.2 Cytunwyd ar yr adroddiad drafft yn amodol ar newidiadau

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

3.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Keith Williams ynghylch Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

4.2

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor - Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

4.3

Ymateb Trafnidiaeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor - Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

(10.00-10.45)

5.

Mynediad at Fancio: Gwasanaethau Bancio

Eric Leenders, Rheolwr Gyfarwyddwr, Personol, UK Finance

Chris Larmer, Cyfarwyddwr Profiad Cwsmeriaid, Y Banc Cydweithredol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Eric Leenders a Chris Larmer gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

5.2 Cytunodd Eric Leenders i ddarparu manylion pellach ar y broses o gael trwydded fancio

(11.00-11.45)

6.

Mynediad at Fancio a'r Economi Sylfaenol: Cyngor Dinas Preston

Y Cynghorydd Matthew Brown, Arweinydd Cyngor Dinas Preston

Cofnodion:

6.1 Atebodd y Cynghorydd Matthew Brown gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.2 Cytunodd y Cynghorydd Matthew Brown i ddarparu rhagor o wybodaeth am dull gweithredu Cyngor Dinas Preston ar gyfer cynaliadwyedd tymor hir ar gyfer y broses fidio gydweithredol   

10.

Mynediad at Fancio a'r Economi Sylfaenol: Cyngor Dinas Preston

Cofnodion:

6.1 Atebodd y Cynghorydd Matthew Brown gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.2 Cytunodd y Cynghorydd Matthew Brown i ddarparu rhagor o wybodaeth am dull gweithredu Cyngor Dinas Preston ar gyfer cynaliadwyedd tymor hir ar gyfer y broses fidio gydweithredol  

(11.45-12.30)

7.

Mynediad at Fancio: Effaith ar Fusnes

Llyr ap Gareth, Uwch Ymgynghorydd Polisi, FSB Cymru

Adrian Greason-Walker, Eiriolwr Polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Atebodd Llyr ap Gareth ac Adrian Greason-Walker gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

7.2 Cytunodd Llyr ap Gareth i ddarparu rhagor o wybodaeth am ryngweithiad Ffederasiwn Busnesau Bach â Grŵp Strategaeth Arian Parod yr Awdurdodau ar y Cyd