Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 659KB) Gweld fel HTML (259KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

(09.30-10.30)

2.

Panel Addysg - Gwerthu Cymru i'r Byd

Iestyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol, Colegau Cymru

Jenny Scott, Cyfarwyddwr Cymru, British Council

Dr Christopher Lewis, Pennaeth Addysg, British Council Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Iestyn Davies, Jenny Scott a Dr Christopher Lewis gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.45-11.45)

3.

Prifysgolion Cymru - Gwerthu Cymru i'r Byd

Professor Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor (Rhyngwladoli a Materion Allanol), Prifysgol Abertawe

Angharad Thomas, Cyfarwyddwr Datblygu Rhyngwladol, Prifysgol Bangor

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr, Prifysgolion Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd yr Athro Iwan Davies, Angharad Thomas ac Amanda Wilkinson gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.2 Cytunodd Amanda Wilkinson i ddarparu rhagor o wybodaeth yn ymwneud â chwestiwn a godwyd gan Mark Isherwood AC ar Ymfudo.

4.

Papur(au) i'w nodi:

4.1

Ymateb Llywodraeth Cymru - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.45-11.50)

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad Rhag Ardrethi Annomestig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol