Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cyfarfod preifat

(09.15-09.30)

1.

Trafod yr adroddiad drafft - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

(09.30-09.55)

2.

Trafod yr adroddiad drafft - Seilwaith digidol Cymru

(09.55-10.05)

3.

Trafod llythyr drafft - Craffu ariannol yn ystod y flwyddyn

(10.05-10.15)

4.

Trafod llythyr gan y Llywydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017

(10.30-12.00)

5.

Digwyddiad i randdeiliaid - Rhagolwg