Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan John Griffiths AS.

 

(13.30 - 14.30)

2.

COVID-19: Tystiolaeth o effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol

Stephen Cushion, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Emma Meese, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Ifan Morgan Jones, Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau gyflwyniadau gan Ifan Morgan Jones, Emma Meese a Stephen Cushion cyn holi’r tystion.

 

(14:45 - 15:45)

3.

COVID-19: Tystiolaeth o effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol

Gavin Thompson, Newsquest

Steve Johnson - Prifysgol De Cymru

Phil Henfrey, ITV Cymru Wales

Andrew Dagnell, ITV News

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Holodd yr Aelodau Steve Johnson, Gavin Thompson, Phil Henfrey ac Andrew Dagnell.

 

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch rhestr o gerfluniau mewn mannau cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i’r cynnig.

 

(15.45 - 16.00)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i gynnal sesiwn dystiolaeth ychwanegol fel rhan o’r ymchwiliad i effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau lleol.

 

 

(16.00 - 16.30)

7.

Trefnu’r flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau eu blaenoriaethau ar gyfer rhaglen waith y Pwyllgor yn ystod tymor yr hydref, a hynny gan gytuno ar ddetholiad o flaenoriaethau.