Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r Pwyllgor i’r cyfarfod.

(09.30 -10.15)

2.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Angharad Mair, Tinopolis

Euros Lewis, Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Angharad Mair ac Euros Lewis.

 

(10.15-11.00)

3.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: cynhyrchwyr teledu annibynnol

Llion Iwan, Cwmni Da

Martyn Ingram, Made in Wales

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Martyn Ingram a Llion Iwan.

 

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau’r ohebiaeth.

4.1

Llythyr gan Lywodraeth Cymru ar recriwtio Cyfarwyddwr Masnachol i’r Amgueddfa

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau’r papur.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

(11.00-11.15)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu