Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Howells 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 26/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

 

(09.30-09.35)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

Etholwyd Helen Mary Jones yn Gadeirydd dros dro i gymryd yr awenau gan Bethan Sayed.

 

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Ymateb gan uned gyswllt yr heddlu i'r ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

3.2

Llythyr gan Active Music Services at y Gweinidog Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

(09.35-09.45)

5.

Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw: cyflwyniad fideo

Cofnodion:

Edrychodd yr Aelodau ar luniau fideo o bobl ifanc sy'n gysylltiedig â'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, gan roi eu barn ar sut y gellid gwella'r sector.

(09.45 - 11:00)

6.

Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw: ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad drafft ar ymchwiliad y Pwyllgor i gerddoriaeth fyw.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu