Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Howells 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 14/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC a Jayne Bryant AC.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Incwm isel

Allan Herbert, Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan-yr-afon

Dr Victoria Winkler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan | Cynghorwr Cymru, Sefydliad Joseph Rowntree

John Hallam, Rheolwr Rhaglen, Maindee Unlimited

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10.30 - 11.30)

3.

Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Treftadaeth

Christopher Catling, Prif Swyddog Gweithredol, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

David Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Cyhoeddus, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Owain Rhys, Pennaeth Ymgysylltu â'r Gymuned a Chyfranogiad, Amgueddfa Cymru

Nia Williams, Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu, Amgueddfa Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.
3.2 Cytunodd Amgueddfa Cymru i roi gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor am y gwaith achredu y mae wedi'i wneud mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru.

 

(11.30 - 12.30)

4.

Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Y celfyddydau perfformio

Yr Athro Helena Gaunt, Pennaeth, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Julia Barry, Cyfarwyddwr Gweithredol, Theatr y Sherman

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papur.

 

5.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad Ofcom o’r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau a Rhaglenni Rhanbarthol

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.30 - 13.00)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu