Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:00-09:30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?

Jane Hutt AS, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Uzo Iwobi, Cynghorydd Polisi Arbenigol ar Gydraddoldeb

Emma Bennett, Pennaeth Cydraddoldeb

Dogfennau ategol:

3.

Papur(au) i’w nodi

3.1

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cymorth ar gyfer y cyfryngau newyddion

Dogfennau ategol:

3.2

Ymateb Cyngor Celfyddydau Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar yr ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth ynghylch yr ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.

Ôl-drafodaeth breifat

(10:30-11:00)

6.

Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth