Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (09:00 - 09:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

Dafydd Elis-Thomas AS, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Jo Thomas, Uwch Reolwr Cynllunio Ariannol a Rheoli Cyllidebol

 

 

Dogfennau ategol:

(10.30-10.45)

Egwyl (10:30 - 10:45)

(10.45-11.45)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwyr, Is-adran y Gymraeg

Jeremy Evas, Pennaeth Prosiect 2050

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Papur(au) i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch effaith COVID ar newyddiaduraeth

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth â BBC Cymru Wales ynghylch proses setliad ffi’r drwydded ac adolygiad Ofcom

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cymorth i’r diwydiannau creadigol

Dogfennau ategol:

4.4

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch cronfa grantiau gweithwyr llawrydd

Dogfennau ategol:

4.5

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac addysg

Dogfennau ategol:

4.6

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch yr adolygiad wedi’i deilwra o Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

4.7

Gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru ynghylch penodiadau cyhoeddus

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11.45-12.00)

6.

Trafodaeth breifat

(12:00-12:10)

7.

Cyflwyniad ynghylch canfyddiadau’r grwpiau ffocws a gynhaliwyd fel rhan o’r ymchwiliad i bwy sy’n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus.

Catherine McKeag, Rheolwr Ymgysylltu â Dinasyddion, Senedd Cymru

 

Dogfennau ategol: