Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(9.30-11.00)

2.

Trafodaeth ar 'Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr' a’r Ymchwiliad i Ddatganoli Darlledu: Darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru Wales

Magnus Brooke, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Rheoleiddio, ITV

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Rhodri Talfan Davies o BBC Cymru Wales, Owen Evans o S4C, Phil Henfrey o ITV Cymru Wales a Magnus Brooke o ITV i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

(11.00 - 12.00)

3.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru

Rhydian Dafydd, Artist, Joy Formidable

Andrew Hunt, Artist, Buffalo Summer

Rhys Carter, Artist, Valhalla Awaits

Samuel Kilby, Artist, Valhalla Awaits

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Andrew Hunt o Buffalo Summer, Rhys Carter o Valhalla Awaits, Samuel Kirby o Valhalla Awaits, a Rhydian Dafydd a Rhiannon Bryan o Joy Formidable i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.2

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.3

Llythyr gan y Cadeirydd at Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd yr Aelodau y papur.

 

(12.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

(12.00-12.10)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.