Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC a Bethan Sayed AC.

 

 

(09.30-10.30)

2.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

John Rostron, Ymgynghorydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd John Rostron i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

(10.30-11.40)

3.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw Datblygu Talent

Spike Griffiths, Forté Project

Joss Daye, Rhwydwaith Hyrwyddwr Ifanc

Ethan Duck, Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc / Forté Project

Callum Lewis, Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc / Forté Project

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Joss Daye o'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc, Spike Griffiths o Forte Project a'r artistiaid Callum Lewis ac Ethan Duck i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

(11.40-11.50)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu